Actualiteiten

Heeft u al uw OR reglement aangepast door de wijzigingen van de WOR?

Op 1 januari 2022 is de Wet op de ondernemingsraden (WOR) gewijzigd, maar niet elke OR heeft de wijzigingen doorgevoerd.

Het doel van deze wijzigingen is flexwerkers eerder bij de medezeggenschap te betrekken door verkorting van de kiesrechttermijn. Werknemers zijn nu al na 3 maanden kiesgerechtigd (was 6 maanden) en verkiesbaar (was 12 maanden) en uitzendkrachten vanaf 18 maanden (was 24 maanden).

Overigens kende de WOR al de mogelijkheid om van de wettelijke kiestermijnen af te wijken (zie art. 6, lid 5 WOR). Bovendien kan de OR op grond van art. 6 lid 4 WOR  gezamenlijk met de ondernemer een of meer groepen van personen zonder dienstverband, die regelmatig in de onderneming arbeid verrichten, aanwijzen als in de onderneming werkzame personen.

Naast de wijzigingen ten aanzien van de kiestermijn kan sinds dit jaar ook worden afgeweken van de hoofdregel in art. 15 lid 2 WOR dat een vaste commissie van de OR in meerderheid uit OR- leden moet bestaan. Meer niet OR-leden kunnen nu ook aan de werkzaamheden van de OR gaan bijdragen. Als een vaste commissie niet uit een meerderheid van OR-leden bestaat, blijft in dat geval het advies- en instemmingsrecht wel bij de OR en kan dus niet aan de vaste commissie worden gedelegeerd.

Heeft u naar aanleiding van deze wijzigingen het OR reglement aangepast?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Julien Blok, 06 151 201 89, of julien.blok@pallas.nl

Advocaat-specialist Steven Jellinghaus versterkt Pallas Advocaten

Met ingang van 1 juli 2022 versterkt dr. mr. Steven Jellinghaus het team van Pallas Advocaten.

Steven Jellinghaus is een zeer ervaren arbeidsrechtadvocaat en één van de meest gerenommeerde medezeggenschapspecialisten van Nederland. Steven wordt vaak ingeschakeld bij complexe governance- en medezeggenschapsvraagstukken, zowel in adviestrajecten, als bij de gang naar de rechter.

De ervaring en de praktijk van Steven past naadloos in de strategie van Pallas Advocaten als premium boutique op het gebied van arbeidsrecht en medezeggenschaprecht met een internationale focus. De visie en strategie van Pallas Advocaten– om de onderscheidende dienstverlening continu te verbeteren en uit te dragen binnen het speelveld van ondernemingsraden en het internationale arbeidsrecht – krijgt verdere vorm met de komst van Steven.

Steven staat bekend als strategisch advocaat met veel procesrechtelijke ervaring. Veel ondernemingsraden rekenen Steven tot hun vaste adviseur bij complexe trajecten en vraagstukken.

Naast zijn werk als advocaat, is Steven mediator en is hij als universitair docent verbonden aan de Tilburg University. In 2003 promoveerde Steven op het onderwerp Harmonisatie van Arbeidsvoorwaarden. Hij heeft vele publicaties op zijn naam op het gebied van arbeids- en medezeggenschapsrecht.

Steven is lid van diverse arbitrage- en begeleidingscommissies en heeft zitting in meerdere redacties van juridische vakbladen.

De komst van Steven Jellinghaus in 2022 betekent voor Pallas Advocaten de derde uitbreiding met een topspecialist in korte tijd, naast Hans van Gijzen als Of Counsel (in 2020) en Maarten van Kempen als advocaat-partner (in 2021).

Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot:

Steven Jellinghaus:    0655758280

Alain Camonier:         0615954615

Pallas Advocaten ontbijtseminar 2 juni 2022

Wij zijn verheugd dat we dit jaar weer een live ontbijtseminar kunnen organiseren, waarbij u onder het genot van een goed verzorgd ontbijt, wordt bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in het arbeidsrecht.

Het ontbijtseminar vindt plaats op donderdagochtend 2 juni 2022.

Inloop vanaf 7:45u, start programma 8:15u.

Voor informatie, vragen en aanmelden:

Lapse of statutory holidays: far-reaching obligations for the employer

Please be aware that holidays do not simply lapse after the statutory expiry date. This follows from recent case law: holidays only lapse if the employee has actually been given the opportunity to take them. In this respect, the employer has a serious duty of care and information. The employer must be able to demonstrate that he has complied with this obligation. Failure to do so may have far-reaching (financial) consequences.

Statutory holidays

Dutch law provides for a minimum holiday entitlement of four times the number of working hours per week: the so-called statutory holidays. The employee retains the right to salary during (statutory) holidays. The entitlement to statutory holidays lapses by law six months after the last day of the calendar year in which the entitlement has accrued (Article 7:640a of the Dutch Civil Code).

EU-law

The entitlement to paid leave is a fundamental right under EU law. According to case law of the EU Court of Justice, the employer has a far-reaching duty of care and associated duty to provide information to its employees in order to ensure that they make use of their right to paid leave. This obligation implies that the employer must inform the employee in a timely and transparent manner about the outstanding holidays and the consequences of not taking them (i.e. the lapse of these days). The employer must be able to demonstrate that he has fulfilled these information obligations and has thus provided his employees with sufficient opportunity to take their holidays.

Court of Appeal of the Hague of 16 November 2021

Recently, the Court of Appeal of The Hague ruled, in line with EU case law, that an employee’s statutory holiday entitlement had not lapsed even though the statutory expire date of Article 7:640a of the Dutch Civil Code had passed. The employer was not able to demonstrate that he had sufficiently encouraged the employee to take his holidays and had sufficiently pointed out the consequences of not using them. The employer’s appeal that the employee should have been aware of the consequences given his legal background (the employee was a lawyer) did not succeed either.

Conclusion

Holidays do not simply lapse after the statutory expiry date. The employer must ensure that the employee is actually able to take his holidays and inform him in a timely manner that he is at risk of losing them. Only if the employer is able to demonstrate that the employee – after being given the opportunity to take his holidays – has consciously and with full knowledge of the consequences waived his holiday entitlement, this entitlement can be deemed to have lapsed.

Practical tips

It is advisable to inform employees at the beginning of each calendar year about the remaining holiday balance, the consequences of not taking the statutory holidays (i.e. lapse) and to give employees the opportunity to take their statutory holidays before 1 July.

These notifications must be recorded in writing and kept in the administration system. Failure to do so can lead to high claims at the end of an employment contract, as the employer must pay out the employee’s outstanding holiday balance as part of the final settlement (Article 7:641 of the Dutch Civil Code). This may also have consequences for the negotiations in case of termination of the employment contract by mutual consent with respect to the payment of outstanding holidays.

Any questions or need for further advice about your employee’s entitlement to holidays? You can contact Floor Hintzen.

Ervaren arbeidsrechtadvocaat Maarten van Kempen versterkt Pallas Advocaten

Met ingang van 1 september 2021 versterkt Maarten van Kempen het team van Pallas Advocaten.

Maarten is zeer ervaren en staat bekend als een strategisch advocaat met veel procesrechtelijke ervaring. Hij wordt vaak ingeschakeld bij complexe arbeidsgeschillen en bij (internationale) governance- en medezeggenschapsvraagstukken.  Veel ondernemingsraden rekenen Maarten tot hun vaste adviseur bij complexe trajecten en vraagstukken.

Lees verder: https://www.pallas.nl/ervaren-arbeidsrechtadvocaat-maarten-van-kempen-versterkt-pallas-advocaten/

Copyright 2010 Mr.J.A.van Gijzen Consultancy B.V. - Disclaimer