Diensten

Advies

(Project)begeleiding van de medezeggenschapsaspecten van:

  • fusies en overnames
  • reorganisaties/herstructureringen
  • outsourcing/bedrijfsverplaatsing
  • afstoten bedrijfsonderdelen
  • harmonisatie/wijziging van arbeidsvoorwaarden
  • (internationale) medezeggenschapsstrukturen
  • aangaan van medezeggenschapsconvenanten.

Participeren in (medezeggenschaps) opleidingen/conferenties.
Participeren in (medezeggenschaps) publikaties

Toezicht

Het vervullen van toezichthoudende funkties mede op voordracht van ondernemingsraden (ingeschreven in het Nationaal Register voor Commissarissen en Toezichthouders)

Conflictoplossing

Het bemiddelen respectievelijk hetĀ optreden als arbiter of bindend adviseur bij geschillen in de onderneming.

Copyright 2010 Mr.J.A.van Gijzen Consultancy B.V. - Disclaimer