Welkom

Advies, Toezicht en Conflictoplossing

In de sterk veranderende wereld om ons heen is sprake van schuivende panelen op het vlak van de rol van en relaties tussen aandeelhouders, directie, raad van commissarissen/toezicht en de (Europese) Ondernemingsraad, met name bij het uitoefenen van toezicht op de gang van zaken binnen de onderneming.

Expertise en ervaring

Mr. J.A. van Gijzen Consultancy B.V. wil aan deze ontwikkelingen een bijdrage leveren door de jarenlange expertise en ervaring van Mr.J.A. (Hans) van Gijzen specifiek in te zetten op het speelveld van de interne stakeholders van de onderneming in nationaal en internationaal verband. Zorgvuldig en evenwichtig ondernemingsbestuur vormt daarbij de leidraad.

Samenwerking

Wij werken nauw samen met Pallas arbeidsrechtadvocaten in Amsterdam en Rotterdam (www.pallas.nl).

In de rubriek Actualiteiten worden ook bijdragen van auteurs van Pallas opgenomen.

Copyright 2010 Mr.J.A.van Gijzen Consultancy B.V. - Disclaimer