Actualiteiten

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen per 1 juli 2021 van kracht.

Deze wet beoogt de kwaliteit van het bestuur en het toezicht voor de vereniging, cooperatie en stichting te verbeteren en het rechtspersonenrecht te uniformeren.
Een belangrijke vernieuwing is dat ook bestuurders en toezichthouders van verenigingen en stichtingen zich dan bij de vervulling van hun taak moeten richten naar het belang van de rechtspersoon en de daarmee verbonden onderneming of organisatie.
Ook de aansprakelijkheid is in dat licht uitgebreid.

Webinar Reorganisatie & Corona 15 en 20 april 2021

Pallas Advocaten organiseert live webinars op 15 en 20 april 2021 over Reorganisatie & Corona. Deelname gratis. Aanmelden via www.pallas.nl

Instemming OR en zwaarwichtig belang in 7: 613 BW / wijziging van arbeidsvoorwaarden

De werkgever mag eenzijdig arbeidsvoorwaarden wijzigen wanneer sprake is van een zwaarwichtig belang in de zin van art. 7 : 613 BW.
In de praktijk rees de vraag welke betekenis de instemming van de OR heeft voor het antwoord op de vraag of sprake is van een zwaarwichtig belang.
De Hoge Raad heeft nu in de arresten van 17-01-2020 en 29-11-2019 uitgemaakt dat de instemming van de OR wel van enig belang is, maar niet betekent dat er per definitie sprake is van een zwaarwichtig belang.
Dat is veeleer aan de orde wanneer er sprake is van een bedrijfseconomische noodzaak tot wijziging van de arbeidsvoorwaarden.

Meer invloed OR op beloningsbeleid

De OR mag adviseren over het bezoldigingsbeleid bij beursgenoteerde ondernemingen. Het advies van de OR moet gelijktijdig met het voorstel tot vaststelling van het bezoldigingsbeleid aan de algemene vergadering van aandeelhouders worden aangeboden. Vervolgens moet 75 % van de aandeelhouders akkoord gaan.

Inspraak werknemers publieke sector bij aanstelling toezichthouders

De Tweede Kamer heeft in december 2019 ingestemd met een wetsvoorstel dat werknemers in de publieke sector inspraak geeft bij de aanstelling van toezichthouders. In de private sector mag de OR bij grote vennootschappen een derde van de leden van de RvC voordragen.

Copyright 2010 Mr.J.A.van Gijzen Consultancy B.V. - Disclaimer