Publicaties en voordrachten

2021

Medezeggenschap
 • De ondernemingsovereenkomst, gepubliceerd in OR Magazine mei 2021

2016

Overig
 • “Wetsweetjes en codekennis: vier best practices”, OR & Commissaris Special, SER, december 2016.

2015

Voordracht
 • Spreker op conferentie van DVDW advocaten: “Hoe word je commissaris?” op 13 november 2015

2014

Voordracht
 • Spreker op symposium “Dialoog tussen Ondernemingsraad en RvC/Rv” op 2 juli 2013, georganiseerd door het Nationaal Register voor Commissarissen en Toezichthouders

2014

Interview
 • Spreker op symposium “Dialoog tussen Ondernemingsraad en RvC/Rv” op 2 juli 2013, georganiseerd door het Nationaal Register voor Commissarissen en Toezichthouders

2011

Symposium
 • Spreker op symposium “Invloed op toezicht” op 7 november 2011, georganiseerd door het Nationaal Register voor Commissarissen en Toezichthouders.

2013

Symposium
 • Spreker op symposium “Dialoog tussen Ondernemingsraad en RvC/Rv” op 2 juli 2013, georganiseerd door het Nationaal Register voor Commissarissen en Toezichthouders

2010

Medezeggenschap
 • Spreker op conferentie “Nieuwe vorm van organiseren en medezeggenschap”op 4 maart 2010 inzake “Internationale Medezeggenschap” en “Toezichthouderschap”

2008

Seminar
 • Dagvoorzitter seminar voor Japanse cliënten inzake “Recent developments in Dutch Employment Law”, 16 mei 2008
 • Spreker PMLG client event in Londen inzake “Legal aspects of cross border outsourcing”, 24-25 april 2008
Medezeggenschap
 • “Meerwaarde gefundeerd overleg bestuur en OR zwaar overschat”, Holland Lawyer, jaargang 8 nummer 6, december 2008
 • “Artikel 24-1 WOR Recht van Voorwetenschap, OR een dode letter?”, OR Informatie, oktober 2008

2007

Overig
 • “Niemand is zeker van zijn baan” (citaat), Volkskrant, 14 april 2007
 • “Medezeggenschap over de grens” (interview), OR Informatie 10, september 2007
Seminar
 • Dagvoorzitter en spreker Kluwer seminar inzake “Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden”, 14 juni 2007
 • Spreker PMLG cliëntseminar in Frankfurt inzake “Flexibility in Employment Law”, 20 april 2007
 • Dagvoorzitter Landelijke Conferentie Arbeidsrecht inzake “Het nieuwe ontslagrecht”, 4 oktober 2007
 • Spreker Ernst & Young cliëntseminar inzake “10 cross border employment law issues”, Rome 15-17 oktober 2007
 • Dagvoorzitter ontbijtseminar cliënten “Actualiteiten Arbeidsrecht”, 27 november 2007

2006

Overig
 • “It’s flexi time” (citaat), Employment & Human Resources Report 2006
 • ”Flexibilisering van ontslagrecht in internationaal perspectief”, OR Informatie, 21 augustus 2006
 • “Een voorwoord van 500 miljard Euro aan Airmiles in de lucht”, Elsevier, 16/23 december 2006
 • “Toezicht op het toezicht bij woningcorporaties”, Holland Lawyer, oktober 2006
Seminar
 • Docent cursus “Bestuurder en OR”, 22 november 2006
 • Dagvoorzitter ontbijtseminar cliënten “Actualiteiten Arbeidsrecht”, 17 oktober 2006

2004

Overig
 • “Verborgen gevaren” (interview), ELAN, mei 2004
Medezeggenschap
 • “Hels huwelijk” (citaat), Quote Pro (uitgave 2/2004), september 2004
 • “Extra werk kantonrechters door nieuwe Wet medezeggenschap”, Financieele Dagblad, 28 oktober 2004

2003

Overig
 • “Hef ontslagbescherming van topbestuurders op”, De Financiële Telegraaf, 6 oktober 2003
Medezeggenschap
 • “Werknemers Corus hebben troefkaart” (interview) , Financieel Dagblad, 24 februari 2003
 • “Juridische status afspraken met OR onduidelijk” (interview), P&O Actueel, 6 maart 2003
 • “OR in de herkansing” (citaat), PW vakblad voor personeelsmanagement, 10 mei 2003
 • “Van adviseur naar onderhandelaar” (citaat), Ondernemingsraad, editie mei 2003
Seminar
 • “Ondernemen in zwaar weer: herstructurering en collectief ontslag”, 19 november 2003

2002

Overig
 • “HR-risico’s in de post-acquisitiefase”, Holland Laywer editie februari 2002
 • “Op de bres voor de zwijgplicht”, Financieel Dagblad,. 12 september 2002
Medezeggenschap
 • “Bonden miskennen rol van OR”, NRC Handelsblad, 6 maart 2002
 • “Moet optieregeling langs OR, OR Informatie, nummer 4, 28 maart 2002
 • “OR en bonden vullen elkaar aan”, Zeggenschap – Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, editie april 2002
 • “Role of the Dutch Works Council with regard to Collective Redundancies”, IBA Section on Business Law – Committee P news, editie September 2002
 • “OR in opstand tegen extraatjes”, Management Team”, 20 september 2002
 • “OR nog niet klaar voor loonoverleg” (citaat), Financieel Dagblad, 12 november 2002
 • “Hoe sterk is de OR?”, Ondernemingsraad, editie december 2002
 • “Vakbond en OR: samen optrekken”, Eytem, editie december 2002
 • “OR te weinig ervaring en deskundigheid voor loonoverleg”, OR informatie, 11 december 2002
 • “Wie volgt de vakbond op?”(interview), FEM Business, 15 maart 2003
 • “EY Law opent de jacht op klanten accountantsreuzen” (interview), De Telegraaf, 1 september 2003
 • “Holland Van Gijzen treedt toe tot mondiale firma” (interview), Financieel Dagblad, 1 september 2003
 • “Hans van Gijzen hoogste man van nieuw EY Law”, Orde van de dag, 4 september 2003
 • “Wie volgt de vakbond op?” (interview), FEM Business, 15 maart 2003
 • “Mr. Hans van Gijzen benoemd tot voorzitter EY Law” officieel persbericht, 96 september 2003
 • “Ernst&Young – Hans van Gijzen benoemd tot voorzitter EY Law”, Rotterdams Dagblad, 19 september 2003

2001

Overig
 • CAO opinie, NRC Handelsblad 21 februari 2001
 • “Nieuwe transfersysteem voetbal: een Lawyers paradise?”, Holland Lawyer 14 maart 2001
 • “Koudwatervrees voor de werknemerscommissaris”, Jaaroverzicht EY juli 2000 t/m juni 2001, november 2001
 • De moderne advocaat: dossierkenner én projectmanager, Holland Lawyer Bestuurscolumn december 2001
Medezeggenschap
 • OR en collectieve arbeidsvoorwaardenvorming. Wetgever en Hoge Raad houden de deur nog steeds dicht, Stichting & Vereniging, februari 2001
 • OR en collectieve arbeidsvoorwaardenvorming. Wetgever en Hoge Raad houden de deur nog steeds dicht, Samsom Bedrijfsinformatie, Handboek Arbeidsvoorwaarden en Medezeggenschap, Hoofdstuk B1021

1999

Medezeggenschap
 • Medezeggenschapsconvenant (Ondernemingsovereenkomst) en strategie OR, Handboek OR strategie en beleid, Samsom Bedrijfsinformatie bv, januari 1999
 • Competentievraagstukken in de relatie Centrale Ondernemingsraad – Ondernemingsraad, Hanboek OR strategie en beleid, Samsom Bedrijfsinformatie bv, januari 1999

1998

Overig
 • “Het managen van een “cross border” personeelsproject”, Blad Interim juni 1998
Medezeggenschap
 • Arbeidsvoorwaarden en OR, voordrachten bij SBI
 • Arbeidsvoorwaarden en OR, Kamer van Koophandel Rotterdam seminar d.d. 5 februari 1998
 • Een stichtingsbestuurder is geen bestuurder in de zin van art. 30 Wet op de Ondernemingsraden (WOR), Stichting en Vereniging februari 1998
 • Cursus “Bestuurder en OR” te Utrecht, april en mei 1998
 • Cursus “Bestuurder en OR” te Leusden, 1 december 1998
 • Cursus “Bestuurder en OR” te Rotterdam, 18 december 1998

1997

Overig
 • Over conclusies en rechtsexotica, Account februari 1997
 • “Aansprakelijkheidsbeperking; toen, nu en straks”, Account maart 1997
Medezeggenschap
 • De rechtspositie van werknemers en ondernemingsraad bij wijziging van arbeidsvoorwaarden door fiscale wetswijzigingen, Stichting en Vereniging augustus 1997
 • Cursus “Bestuurder en OR” te Utrecht september 1997

1996

Overig
 • Inleiding tijdens vergadering Raad voor het Vrije Beroep over de NeVOA d.d. 23 april 1996.
 • Ondernemingsrechtadviseurs: juristen tussen advocaat en accountant, Account januari 1996
 • Jurist 2000: Letterknecht of consultant?, Account mei 1996
 • Het nieuwe mededingsrecht: een lawyers paradise? Account augustus 1996
 • Mediation: “out of the courtroom, back to the boardroom”, Account november 1996
 • Statutenwijziging en OR, Commentaar bij Gerechtshof Amsterdam, OK 20 juni 1996, JAR 1996, nr. 152 (Stichting De Opbouw), Stichting en Vereniging november 1996
 • Onafhankelijkheid in samenhang?, Account oktober 1996
 • Falend management en toezicht: Performance audit?, Account november 1996
 • De flexibele arbeidsorganisatie: “lease-a-lawyer”, Account december 1996
Medezeggenschap
 • Bestuurder en OR: oppositie of coalitie?, Account februari 1996
 • De ondernemingsovereenkomst in de te wijzigen WOR, Stichting & Vereniging augustus 1996
 • Het nieuwe mededingingsrecht: een lawyers paradise?, Account september 1996

1995

Overig
 • Cursus Performance Audit te Veldhoven d.d. 10 mei 1995
 • Voordracht voor Nederlandse Orde van Advocaten “Markt juridische dienstverlening in Nederland”
 • VERA-studiereeks Actualiteiten in Accountancy “Legal audit en Legal services” tezamen met prof.dr.mr. P.M. van der Zanden RA.
 • Workshop “Bestuurder en OR” bij NBM Amstelland Woningbouw
Medezeggenschap
 • Seminar in samenwerking met Samsom Bedrijfsinformatie “Flexibilisering Arbeidsvoorwaarden”
 • Presentatie “European Works Council” bij Samsung Electronics
 • EU Brief Ernst & Young “The European Works Council”
 • Dossier Ondernemingsrecht 1995 “Recente rechtspraak rond de WOR”
 • Seminar in samenwerking met Kamer van Koophandel Rotterdam “Ondernemingsraad en arbeidsvoorwaarden”
 • Stichting en Vereniging “Rechtspositie van fungerende ondernemingsraden na (juridische fusie)”
 • Seminar in samenwerking met Kamer van Koophandel Rotterdam “Performance Audit”

1994

Medezeggenschap
 • Dossier, september “Geschillen tussen bestuur en ondernemingsraad”, Ondernemingszaken nr. 9 “OR en arbeidsvoorwaarden”
 • TVVS nr. 94/11 “Het SER-advies en de rol van de OR bij collectieve arbeidsvoorwaardenvorming”

1993

Overig
 • Teleac-cursus “Het Nieuw Burgerlijk Wetboek”
 • Symposium Bedrijfsterrein en Bodemsanering “Milieuaansprakelijkheidsrisico’s bij bodemverontreiniging”
 • Cliëntseminar Rotterdam, Cliëntseminar Arnhem “Bestuurdersaansprakelijkheid”
 • NCD Seminar “Juridische Bedrijfsanalyse”
 • KvK Rotterdam “Rechtspositie en aansprakelijkheid van de directeur
 • FEM “Saneren moet”
 • Bijdrage Handboek Accountancy “Commissaris, Informatieverzorging en accountant”
Medezeggenschap
 • Seminar KvK Amsterdam (onderneming in vijf voor twaalf situaties) “Arbeidsrechtelijke gevolgen bij inkrimping en afvloeiing van personeel voor en tijdens een faillissement”

1992

Overig
 • Workshops Actueel Ondernemingsrecht KvK Amsterdam “Het personeel van de BV”
Medezeggenschap
 • Dossier Account Onderneming en Werknemer, voorjaar 1992 “Het beroepsrecht van de OR”
 • De Naamloze Vennootschap nr. 7/8 augustus 1992 “De rechtspositie van OR en bij fusie”
 • FEM november 1992 “Het OR-convenant: trend of blijvertje”
 • NCW-seminar, najaar 1992 “Het medezeggenschapsconvenant”

1991

Overig
 • Groot Praktijkboek OR afl. 30 “Jurisprudentie rechtsbescherming OR leden”
 • Account nr. 3 “Adviesrecht van de OR bij Fusies en overnames”
 • Groot Praktijkboek OR afl. 31 “Jurisprudentie bij geschillen in de onderneming”
Medezeggenschap
 • OR Informatie nr. 14, augustus 1991 “Special De OR in het ondernemingsrecht (tezamen met overige leden Sectie Ondernemingsrecht Rotterdam)
 • Dossier Account, Internationalisatie en Onderneming, najaar 1991 “Europees Medezeggenschapsrecht”

1990

Overig
 • Account nr. 3 “Wijziging van de WOR en ARBO wet in 1990”
Medezeggenschap
 • Groot Praktijkboek OR afl. 26 “Jurisprudentie over het instemmingsrecht”
 • Groot Praktijkboek OR afl. 26 “Wet Persoonsregistraties: een toelichting”
 • Groot Praktijkboek OR afl. 29 “Fusie en overname in het licht van de WOR”
 • Groot Praktijkboek OR afl. 29 “Medezeggenschap in het Europa van 1992”

1989

Overig
 • Account nr. 2 “Automatisering en aansprakelijkheid” (tezamen met mr drs. C. Stuurman)
 • Account nr. 5 “De Wet Persoonsregistraties in werking”
 • Account nr. 8 “De wijze van toetsing door de ondernemingskamer (II)
 • Computerrecht nr. 3 “Ter beschikking stellen van werknemers door derden”
Medezeggenschap
 • OR Informatie nr. 1 “Afspraken OR en bestuurder: het juridisch kader”
 • OR Informatie nr. 5 “Afspraken OR en bestuurder: een checklist”
 • Groot Praktijkboek OR afl. 23 “De OR in het ondernemingsrecht”
 • Groot Praktijkboek OR afl. 23 “Vastleggen van afspraken tussen OR en bestuurder in de praktijk?”
 • OR Informatie nr. 12 “Afspraken over privacy”
 • Groot Praktijkboek OR afl. 24 “Jurisprudentie met betrekking tot het adviesrecht”
 • Account nr. 7 “Tien jaar jurisprudentie over het advies- en beroepsrecht van de OR (I)
 • OR Informatie nr. 21 “De gevolgen van Oort voor de OR”
 • Groot Praktijkboek OR afl. 25 “Jurisprudentie met betrekking tot het begrip “bestuurder” en het adviesrecht van de OR bij bestuursbenoemingen”
 • Groot Praktijkboek OR afl. 25 “ De fiscale en arbeidsrechtelijke gevolgen van Oort” (tezamen met drs. H.A. Vollebregt)
 • Groot Praktijkboek OR afl. 25 “Jurisprudentie over de informatierecht van de OR”

1988

 • Account nr. 2 “Het instemmingsrecht van de OR”
 • TVVS nr. 7 “Afspraken tussen OR en Ondernemers: een tussenbericht?”
 • Groot Praktijkboek OR afl. 20 “Afspraken tussen OR en ondernemers” een tussenbericht?”

1987

 • Groot Praktijkboek OR afl. 14 “Het juridisch kader voor het maken van nadere afspraken met de OR”

1985

 • TVVS nr. 8 “Reactie op Vennootschapsrecht en medezeggenschap van mr J.B. Huizink”

1983

 • TVVS nr. 12 “Het juridisch kader in geval van het maken van nadere afspraken met de OR”

1982

 • De Naamloze Vennootschap nr. 9 “Enige aspecten verbonden aan de toepassing van de WOR in maatschapsverband”
Copyright 2010 Mr.J.A.van Gijzen Consultancy B.V. - Disclaimer