Disclaimer

Bij het maken van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks kan informatie niet juist zijn ,waarvoor Mr.J.A. van Gijzen Consultancy B.V. geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt noch voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze web ite.

Alle intellectuele eigendomsrechten van de inhoud van deze web site behoren uitsluitend aan Mr.J.A.van Gijzen Consultancy B.V. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt anders dan met bronvermelding.

© 2010 – Mr.J.A.van Gijzen Consultancy B.V.

Copyright 2010 Mr.J.A.van Gijzen Consultancy B.V. - Disclaimer