Interview Steven Jellinghaus door de ORcast

Steven Jellinghaus van Pallas Advocaten is voor de ORcast geïnterviewd door Inger de Louw.

In deze podcasts voor de ORcast duikt Inger de Louw in de wereld van ondernemingsraden, medezeggenschap, en alles wat daarbij komt kijken. Want wat een ondernemingsraad nou precies inhoudt, kunnen maar weinig mensen vertellen. Het is iets typisch Nederlands en niet onbelangrijk: ondernemingsraden hebben namelijk invloed op (o.a.) de grootste bedrijven van ons land, maar ook op ingewikkelde situaties waarover we in de media lezen.

Het hele interview is te beluisteren via één van de volgende links:

Spotify: https://spoti.fi/3FWGcrV

Apple Podcasts: https://apple.co/3QBBG76

Google Podcasts: https://bit.ly/3SGlN1H

Podimo: https://bit.ly/3Sj6MT8

30%-regeling voor expats ondergaat verdere versobering

De 30%-regeling voor expats, die al eerder onderhevig was aan beperkingen in looptijd en aftopping van het salaris waarover de 30% regeling kon worden toegepast, zal nog verder worden versoberd door drie recent aangenomen amendementen van de Tweede Kamer. Indien ook de Eerste Kamer instemt, treden de wijzigingen in werking vanaf 1 januari 2024 en zullen deze leiden tot een aanzienlijke toename van administratieve lasten voor werkgevers. Lees verder.

Nieuwe druk Individueel Arbeidsrecht deel 2 en deel 3 (auteur: Steven Jellinghaus)

Inmiddels zijn nieuwe drukken verschenen van deel 2 (9e druk) en deel 3 (11e druk) van de serie ‘Individueel Arbeidsrecht’. Steven Jellinghaus van Pallas Advocaten heeft als één van de auteurs hieraan bijgedragen.

Deze boeken zijn twee delen van een drieluik, waarin alle facet­ten van de individuele arbeidsverhouding worden behandeld.

In ‘Individueel Arbeidsrecht Deel 2’ komen de bijzondere bedingen, de aansprakelijkheid van de werkgever in verband met arbeidsongevallen en beroepsziekten, de werknemersaansprakelijkheid voor door hem aan de werkgever of een derde toegebrachte schade, de gelijke behandelingsaspecten en de overgang van een onderneming aan de orde.

In ‘Individueel arbeidsrecht Deel 3’ komt het ontslagrecht aan de orde. Het ontslagrecht is met ingang van 1 juli 2015 door de Wet werk en zekerheid ingrijpend gewijzigd. Deze wet en de daarop berustende nadere voorschriften en de Wet arbeidsmarkt in balans die opnieuw een aanpassing van het ontslagrecht geeft, worden in dit boek uitgebreid behandeld en waar nodig van commentaar voorzien. Ook wordt aandacht besteed aan de ‘genormaliseerde’ ambtenaar en het nieuwe ontslagrecht. Aan bod komen allereerst de beëindiging met wederzijds goedvinden (beëindigingsovereen­komst) en van rechtswege. Vervolgens worden de ontslaggronden, de beëindiging door opzegging al dan niet met toestemming van het UWV of de cao-ontslagcommissie, de beëindiging door onver­wijlde opzegging wegens dringende reden (het ontslag op staande voet) en de opzeg-/beëindigingsverboden behandeld. Daarna komen de ontbinding door de kantonrechter, het herstel van de arbeids­overeenkomst en de vergoedingen in samenhang met het ontslag aan de orde. Het ontslagrecht wordt afgesloten door procedurele aspecten (verzoekschrift, hoger beroep en cassatie). Als laatste wordt het getuigschrift en de referentie behandeld.

Veel aandacht is geschonken aan parlementaire stukken, literatuur en rechtspraak, zodat de uitgaven naast een leerboek ook een zeer nuttig naslagwerk voor de praktijk zijn.

De boeken zijn te bestellen via Uitgeverij Paris via de volgende links: Individueel Arbeidsrecht Deel 2 – 9e druk en/of Individueel Arbeidsrecht Deel 3 – 11e druk.

Video: HR Quarterly Update 28 September 2023

Webinar HR Quarterly Update, a periodical employment law update for professionals who operate in an international working environment and who deal with Dutch employment law.

During Pallas` webinar on 28 September 2023 employment lawyers Alain Camonier and Nicky de Groot gave an update on the most recent topics which included:

  • New employment laws & regulations
  • Recent case law and best practices
  • Sharing best practices
  • Q&A

Nieuwsbrief medezeggenschap

Sinds 1 september verzorgen Pallas advocaten en MZ Leeuw de nieuwsbrief medezeggenschap.

Pallas Advocaten is er er trots op de nieuwsbrief te mogen voortzetten als opvolger van bureau Kalden die deze nieuwsbrief in 2007 is gestart. Gedurende 16 jaar heeft de Nieuwsbrief Medezeggenschap zich ontwikkeld tot een actuele en gewaardeerde bron van nieuws voor elke ondernemingsraad en elk OR-lid.

De nieuwsbrief verschijnt elke eerste woensdag van de maand (met uitzondering van augustus).

De Nieuwsbrief Medezeggenschap zorgt ervoor dat nieuwe ontwikkelingen direct te volgen zijn, inclusief verwijzingen naar de bronnen. Er wordt altijd aandacht besteed aan wat de relevantie voor de ondernemingsraad is en hoe het onderwerp aangepakt kan worden. Dus niet alleen ‘wat’, maar ook ‘hoe’!

Lees de nieuwsbrief of meld je aan via deze link.

Copyright 2010 Mr.J.A.van Gijzen Consultancy B.V. - Disclaimer