Terugblik landelijke OR-dagen

Kijk terug: Hoe verstevigt uw ondernemingsraad zijn positie in 10 stappen binnen een internationaal bedrijf?

Tijdens de afgelopen Landelijke OR-dagen van 24 juni 2021 hebben Alain Camonier en Julien Blok gesproken hoe ondernemingsraden tijdig bij voorgenomen (internationale) besluiten betrokken moeten worden.

OR-leden binnen een internationaal bedrijf hebben niet alleen te maken met de Nederlandse ondernemer maar ook met verschillende internationale stakeholders. Een boeiend speelveld, want hoe wordt u als OR tijdig betrokken en blijft u volledig op de hoogte van relevante (internationale) zaken?

Lees en kijk hier verder.

Pallas presenteert ‘In Vogelvlucht’.

Een interviewserie waarin we met onze gasten spreken over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van arbeid, medezeggenschap, governance en visie. En waarin we ook een persoonlijke kant van onze gasten te zien krijgen.

In deze vierde aflevering van de serie In Vogelvlucht spreekt onze collega Hans van Gijzen met Marcel Berghuis van Center Parcs, over de functie van HR in internationaal perspectief.

Bekijk hier de aflevering.

Pallas presenteert ‘In Vogelvlucht’

Een interviewserie waarin we met onze gasten spreken over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van arbeid, medezeggenschap, governance en visie. En waarin we ook een persoonlijke kant van onze gasten te zien krijgen.

In deze eerste aflevering van de serie In Vogelvlucht spreekt onze collega Hans van Gijzen met Cinta Groos, voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad van Tata Steel, over de functie van de ondernemingsraad in internationaal perspectief.

Bekijk hier de aflevering.

De ondernemingsovereenkomst

Ondernemer en or kunnen afspraken vastleggen op grond van art. 32-2 WOR. Het vastleggen van zulke afspraken noemen we een ondernemingsovereenkomst. Hoe werkt dit?

Gepubliceerd in OR Magazine mei 2021. Lees hier het hele artikel.

Duidelijkheid over rol en verantwoordelijkheid bestuurders en commissarissen bij vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij en stichting

Op 8 juni 2016 is het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen bij de Tweede Kamer ingediend. Met het wetsvoorstel gelden voortaan dezelfde regels met betrekking tot taakvervulling, tegenstrijdig belang en aansprakelijkheid voor alle rechtspersonen.

Belangrijk is dat hierdoor de aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen in geval van faillissement wordt verruimd naar bestuurders en commissarissen van niet-commerciële verenigingen, stichtingen en informele (niet notarieel opgerichte) verenigingen. De regeling met betrekking tot de omkering van de bewijslast, waarbij het niet naar behoren voeren van een administratie en/of het niet tijdig deponeren van de jaarrekening kwalificeert als onbehoorlijk bestuur en geacht wordt een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn, verzwaart de aansprakelijkheid. Deze aansprakelijkheid wordt beperkt voor onbezoldigde bestuurders en commissarissen bij een sport- of culturele vereniging  of stichting.

Copyright 2010 Mr.J.A.van Gijzen Consultancy B.V. - Disclaimer