Wetvoorstel continuïteit ondernemingen (pre-pack) bij Eerste Kamer

Met de pre-pack regeling wordt beoogd een mogelijk aankomend faillissement van een onderneming zorgvuldig voor te bereiden en daarmee de kansen op een verkoop van rendabele onderdelen van de onderneming tegen een zo hoog mogelijke prijs te vergroten. De pre-pack is een voorgenomen doorstart die voor het faillissement wordt voorbereid, maar pas na de uitspraak van de faillietverklaring wordt geformaliseerd. Ook aan het belang van de werknemers is gedacht, nu zowel in de stille voorbereidingsfase als in de faillissementsfase een vertegenwoordiger van de werknemers/ondernemingsraad actief in het proces kan worden betrokken.

Dat is ook van belang nu de Ondernemingskamer op 26 mei 2016 ( 200.184.273/01 OK ) heeft geoordeeld dat het adviesrecht van de ondernemingsraad onverenigbaar is met het faillissementsrecht.

Copyright 2010 Mr.J.A.van Gijzen Consultancy B.V. - Disclaimer