Wetsvoorstel wijziging financiering scholingssysteem OR leden en vervallen verplichte rol Bedrijfscommissies

De WOR heffing in verband met de financiering van het scholingssysteem voor OR leden wordt afgeschaft waardoor werkgevers geen percentage van de bruto loonsom meer hoeven af te dragen. In plaats daarvan moeten werkgevers de volledige kosten voor de opleiding rechtstreeks aan het opleidingsinstituut betalen. Aan art.22 WOR wordt een nieuw derde lid toegevoegd dat expliciet voorziet in de vergoedingsplicht voor de ondernemer voor scholing en vorming van OR leden. De SER krijgt de bevoegdheid om richtbedragen voor scholing en vorming vast te stellen.

Verder wordt in dit wetsvoorstel het verplichte karakter van bemiddeling door de bedrijfscommissie in het kader van de algemene geschillenregeling van art.36 WOR afgeschaft.
Het wetsvoorstel moest in januari 2013 in werking treden, maar is nog in behandeling bij de Tweede Kamer.

Copyright 2010 Mr.J.A.van Gijzen Consultancy B.V. - Disclaimer