Wetsvoorstel tot wijziging Wet op de Europese Ondernemingsraden ingediend.

Recent is bij de Tweede Kamer een voorstel ingediend tot wijziging van de Wet op de Europese Ondernemingsraden in verband met de wijzigingen op Europees niveau als gevolg van de vaststelling van Richtlijn 2009/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Eur0pese Unie van 6 mei 2009. Het is de bedoeling,dat deze wetsaanpassing met ingang van 5 juni 2011 in werking treedt. Belangrijke veranderingen betreffen de definities van “Informatie”en “Consultatie” die meer en meer trekken gaan krijgen van wat wij in Nederland met de WOR gewend zijn.

Copyright 2010 Mr.J.A.van Gijzen Consultancy B.V. - Disclaimer