Wetsvoorstel tot aanpassing WOR inzake informatie beloningsverhoudingen

De regering heeft de Tweede kamer voorgesteld de bespreking inzake beloningsverhoudingen in de onderneming met de ondernemingsraad voor de ondernemer verplicht te stellen teneinde dit onderwerp duidelijker op de agenda te krijgen. Daartoe wordt in artikel 23 Wet op de Ondernemingsraden toegevoegd, dat in ondernemingen waarin in de regel ten minste 100 personen werkzaam zijn, ten minste eenmaal per jaar in de overlegvergadering in ieder geval de beloningsverhoudingen als bedoeld in artikel 31d worden besproken.

Copyright 2010 Mr.J.A.van Gijzen Consultancy B.V. - Disclaimer