Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen per 1 juli 2021 van kracht.

Deze wet beoogt de kwaliteit van het bestuur en het toezicht voor de vereniging, cooperatie en stichting te verbeteren en het rechtspersonenrecht te uniformeren.
Een belangrijke vernieuwing is dat ook bestuurders en toezichthouders van verenigingen en stichtingen zich dan bij de vervulling van hun taak moeten richten naar het belang van de rechtspersoon en de daarmee verbonden onderneming of organisatie.
Ook de aansprakelijkheid is in dat licht uitgebreid.

Copyright 2010 Mr.J.A.van Gijzen Consultancy B.V. - Disclaimer