Vestigen en verstevigen van de relatie tussen RvC en OR

De Commissie Bevordering medezeggenschap van de Sociaal-Economische Raad heeft een handreiking opgesteld voor ledenĀ  van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht teneinde een goed contact met de ondernemingsraad te bevorderen. Hun gedeelde belang is immers het goed functioneren van de onderneming en dus ook van de Raad van Bestuur. Zie www.ser.nl

Copyright 2010 Mr.J.A.van Gijzen Consultancy B.V. - Disclaimer