Verstoorde verhouding tussen RVT en bestuurder en ingrijpen OR.

Tussen de bestuurder en de Raad van Toezicht (RVT) bestaat een geschil.Dit heeft erin geresulteerd,dat de RVT  namens de Stichting Kinderopvang  een verzoekschrift tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst van de bestuurder heeft ingediend.Aangezien  de besluitvorming dreigde  te stagneren heeft de OR zijn bij overeenkomst toegekende enqueterecht aangewend nu er gegronde redenen waren  om aan en juist beleid te twijfelen. De Ondernemingskamer heeft dit standpunt van de OR juist bevonden en als onmiddellijke voorziening een onafhankelijk persoon benoemd als voorzitter van de RVT.( Hof Amsterdam,Ondernemingskamer, 13 november 2009).

Copyright 2010 Mr.J.A.van Gijzen Consultancy B.V. - Disclaimer