Terugdraaien voordrachtsrecht OR benoeming Raad van Toezicht gaat niet zomaar

Een zorginstelling wenste zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij de Zorgbrede Governancecode waarin een voordrachtsrecht vanuit onafhankelijkheidsmotieven onwenselijk wordt geacht. Om die reden wilde men het  statutair voordrachtsrecht voor de OR doorhalen. De OR tekende op grond van de WOR  beroep aan bij de Ondernemingskamer. Die oordeelde dat de ondernemer niet in redelijkheid tot dit besluit had kunnen komen. De bedoelde code laat bestaande voordrachtsrechten onverlet en de ondernemer heeft geen andere motivering kunnen aanvoeren voor deze statutaire wijziging.

Copyright 2010 Mr.J.A.van Gijzen Consultancy B.V. - Disclaimer