Wapenstilstand bij Organon

Het moederbedrijf van Organon, Merck, kondigde eerder aan dat begin volgend jaar de onderzoeks- en ontwikkelingsafdelingen van Organon zullen verdwijnen, waardoor 1000 werknemers hun baan verliezen. Daar komen nog eens 1175 werknemers bij van andere afdelingen waar banen zullen worden geschrapt.

Geen goedkeuring RVC
De Raad van Commissarissen(RVC) heeft bij meerderheid besloten geen goedkeuring te verlenen aan dit voorgenomen besluit, wat volgens de wet en statuten bij structuurvennootschappen vereist is. De RVC acht een zodanig besluit niet in het belang van de continuïteit van de onderneming en de daarbij behorende werknemers. Deze casus doet sterk denken aan de Corus case, waarbij RVC en COR verhinderden dat de wens van de aandeelhouder om de aluminium divisie te verkopen, realiteit werd. De OR van Organon had zich eerder tot de Ondernemingskamer gewend, omdat de OR niet om advies is gevraagd. Daarom heeft de OR de rechter verzocht het besluit terug te draaien.

Nog niet adviesplichtig
De vraag is overigens wel welk stadium van besluitvorming aan de orde is. Een aanwijzing van de aandeelhouder aan de directie van de dochter om besluiten voor te bereiden is als zodanig nog niet adviesplichtig. Dat is het pas wanneer de directie van de dochter deze aanwijzing omzet in een concreet voorgenomen besluit. Anders ligt het indien de aankondiging door Merck aan Organon zou zijn toe te rekenen als ware het een door Organon zelf genomen besluit. Dit hangt af van de concrete omstandigheden van het geval die ons thans niet bekend zijn.

Wapenstilstand ten einde ?
Daarna  hebben Merck en de OR een  nieuwe termijn afgesproken om de ontstane situatie te bespreken en mogelijke alternatieven en/of  belangstelling bij potentiele kopers te onderzoeken. Wanneer daarna geen oplossing is gevonden keren partijen weer terug naar hun oorspronkelijke posities. Het door de OR ingestelde beroep bij de Ondernemingskamer zou gedurende die termijn worden  aangehouden.

Daarna heeft Merck de onderhandelingen met potentiele kopers gestaakt, waarop door de OR,RvC en vakbonden een kort geding tegen Merck is aangespannen wegens het ongeoorloofd afbreken van de onderhandelingen. Deze zaak diende op 4 maart en op 11 maart heeft de President van de Rechtbank partijen terugverwezen naar de onderhandelingstafel gelet op terzake gemaakte afspraken.Nu partijen weer in overleg zijn heeft de OR de zaak bij de Ondernemingskamer ingetrokken. Zodra er weer concrete voorstellen zijn verwacht de OR op reguliere wijze een adviesaanvraag te krijgen.

Copyright 2010 Mr.J.A.van Gijzen Consultancy B.V. - Disclaimer