Personeel ondergebracht bij personeels-BV behoudt arbeidsvoorwaarden bij overdracht van onderneming

Op 21 oktober 2010 heeft het Europees Hof van Justitie een belangrijke prejudiciële vraag beantwoord van de zaak Albron Catering/FNV, aangespannen door FNV Bondgenoten.

Constructie verworpen
In deze zaak ging het om uitbesteding van de catering van Heineken Nederland aan cateraar Albron. Het cateringpersoneel van Heineken was in dienst van een aparte personeels-BV.  Bij overdracht van de cateringonderneming was volgens Heineken en Albron met deze constructie de Wet Overgang van Onderneming, met behoud van de bestaande arbeidsvoorwaarden, niet van toepassing. Bij Albron gingen de voormalige Heineken werknemers vervolgens minder verdienen. Het Gerechtshof Amsterdam heeft deze kwestie aan het Europees Hof voorgelegd, die deze constructie verwerpt en stelt dat ook onder die omstandigheden de overdracht van de catering blijft vallen onder de Wet Overgang van Onderneming. Het wachten is nu op de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam.

Copyright 2010 Mr.J.A.van Gijzen Consultancy B.V. - Disclaimer