Overleg met OR over beloning top verplicht vanaf 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 treedt de wijziging Wet op de Ondernemingsraden inzake uitbreiding bevoegdheden OR met betrekking tot beloningsverschillen in organisaties waar tenminste 100 werknemers werkzaam zijn in werking. De OR moet de beloningsverschillen minimaal eenmaal per jaar met de bestuurder in een overlegvergadering bespreken. Deze overlegverplichting komt boven op de bestaande verplichting voor alle organisaties om de OR tenminste eenmaal per jaar schriftelijk te informeren over beloningsverschillen binnen de organisatie alsmede de beloning van de top van de onderneming ( zie art.31 leden 1 en 2 WOR ).

Copyright 2010 Mr.J.A.van Gijzen Consultancy B.V. - Disclaimer