OR moet al worden betrokken bij de voorbereiding van besluiten

De WOR bepaalt in artikel 25 lid 2 dat de ondernemingsraad moet worden ingeschakeld op een zodanig moment dat ze de besluitvorming nog wezenlijk kan beinvloeden.
Artikel 24 lid 1 geeft daar verdere concretisering aan door voor te schrijven, dat in de overlegvergadering mededeling moet worden gedaan over besluiten, die hij in voorbereiding heeft met betrekking tot onder meer adviesplichtige aangelegenheden.Daarbij moeten afspraken worden gemaakt wanneer en op welke wijze de ondernemingsraad in de besluitvorming wordt betrokken.
In de praktijk is deze duidelijke bepaling voor het medezeggenschapsproces tot voor kort een dode letter gebleken.
De Ondernemingskamer heeft op 17 november 2016(Nalco/ ARO 2017/47) echter meegewogen, dat in het kader van een voorgenomen sluiting de ondernemer de ondernemingsraad conform artikel 24 lid 1 al had moeten informeren op het moment dat de sluiting een aannemelijk scenario werd en niet op het moment waarop de voorgenomen sluiting al als definitieve business case was uitgewerkt.
De ondernemer had derhalve bij de afweging van de betrokken belangen in redelijkheid niet kunnen komen tot het besluit tot sluiting en werd veroordeeld tot het intrekken van het besluit, het ongedaan maken van de gevolgen en het niet langer verrichten van handelingen ter uitvoering van het besluit.

Copyright 2010 Mr.J.A.van Gijzen Consultancy B.V. - Disclaimer