OR krijgt instemmingsrecht op pensioenregeling

Tot voor kort had de OR alleen instemmingsrecht ten aanzien van pensioenverzekeringen en niet in geval van pensioenregelingen , die zijn ondergebracht bij een bedrijfspensioenfonds. Op advies van de SER zal begin 2015 een aanpassing van de WOR worden ingediend, waarbij de OR instemmingsrecht krijgt over ieder voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenregeling, ongeacht de pensioenuitvoerder tenzij de pensioenregeling al bij cao is geregeld.

Copyright 2010 Mr.J.A.van Gijzen Consultancy B.V. - Disclaimer