OR en Corporate Governance

Recentelijk is een onderzoeksrapport beschikbaar gekomen inzake de ontwikkelingen in Corporate Governance en de rol van de OR daarin. Het onderzoek is uitgevoerd onder leiding van  Prof.dr.ir. R. Goodijk van de RU Groningen in opdracht van Minister SZW Donner. Geconcludeerd wordt dat het recht tot voordracht van commissarissen in struktuurvennootschappen door ondernemingsraden nog nauwelijks tot ontwikkeling is gekomen. Voorts blijken wettelijke regelingen van bevoegdheden op zichzelf onvoldoende voor het gebruik ervan  in de praktijk.

Benutting van bevoegdheden

De benutting van bevoegdheden zou volgens de onderzoekers gestimuleerd kunnen worden via:

  • betere richtlijnen en criteria voor het gebruik ervan( handleidingen,toolkits e.d.)
  • het vastleggen van nadere afspraken over de gewenste omgangsvormen tussen OR,bestuurder en RVC in convenanten.
  • gerichte scholingsaktiviteiten.
Copyright 2010 Mr.J.A.van Gijzen Consultancy B.V. - Disclaimer