Op zoek naar nieuw vormen van medezeggenschap

Op 4 maart 2010 heeft  een innovatieve conferentie genaamd “Nieuwe vormen van organisatie en medezeggenschap” plaatsgevonden, die mede was georganiseerd door Mr.J.A. van Gijzen Consultancy B.V. Deze conferentie was bestemd voor bestuurders, HR funktionarissen en OR leden. Zie voor nadere info de conferentiebrochure en de website van medezeggenschap 20.

Workshops

Door ons zijn de volgende workshops verzorgd:

  • Internationale medezeggenschap: op weg naar een Wereld OR?
  • Toezichthouderschap en de relatie met de OR: de voordrachtscommissaris.

Presentatie “Naar een Wereld OR”?

Onze presentatie “Naar een Wereld OR?” kunt u hier als pdf downloaden.

Copyright 2010 Mr.J.A.van Gijzen Consultancy B.V. - Disclaimer