Ondernemingsraad meer bevoegdheden bij pensioenregelingen

Op 1 oktober 2016 zijn de bevoegdheden van de ondernemingsraad uitgebreid door een wijziging van artikel 27 van de Wet op de Ondernemingsraden. Een ondernemingsraad heeft voortaan een instemmingsrecht bij de vaststelling, wijziging of intrekking van alle pensioenovereenkomsten, ongeacht de pensioenuitvoerder, dus ook wanneer de te wijzigen regeling is ondergebracht bij een pensioenfonds of een buitenlandse pensioenuitvoerder. Dat was oorspronkelijk beperkt tot pensioenregelingen, die worden ondergebracht bij een pensioenverzekeraar.

Copyright 2010 Mr.J.A.van Gijzen Consultancy B.V. - Disclaimer