Ondernemingsraad krijgt instemmingsrecht bij wijziging pensioenregeling

Naar verwachting zal 1 juli 2016 een wijziging van artikel 27 van de Wet op de Ondernemingsraden ( WOR ) worden doorgevoerd, waarbij de OR instemmingsrecht krijgt bij vaststelling, wijziging of intrekking van pensioenregelingen ongeacht het type van pensioenuitvoering. Nu bestaat dit instemmingsrecht alleen bij pensioenverzekeringen.Indien er al afspraken zijn gemaakt over pensioenen in een cao dan heeft de OR geen instemmingsrecht.
Verder is de ondernemer verplicht de OR zo spoedig mogelijk te informeren over elke voorgenomen vaststelling, wijziging of intrekking van een uitvoeringsovereenkomst of uitvoeringsreglement als bedoeld in de Pensioenwet ( nieuw artikel 31f WOR ).

Copyright 2010 Mr.J.A.van Gijzen Consultancy B.V. - Disclaimer