Nieuwe Euro-OR richtlijn

Op 6 mei 2009 is de nieuwe Europese richtlijn inzake transnationale medezeggenschap vastgesteld (R2009/38/EG). De lidstaten van de EU moeten deze Richtlijn voor 5 juni 2011 in hun nationale wetgeving verwerkt hebben. Er zijn aanzienlijke wijzigingen aangebracht in de definities van “Informatie”en “Consultatie”, die aldus meer en meer opschuiven naar wat wij in Nederland met de Wet op de Ondernemingsraden gewend zijn.

Copyright 2010 Mr.J.A.van Gijzen Consultancy B.V. - Disclaimer