Nieuwe druk Individueel Arbeidsrecht deel 2 en deel 3 (auteur: Steven Jellinghaus)

Inmiddels zijn nieuwe drukken verschenen van deel 2 (9e druk) en deel 3 (11e druk) van de serie ‘Individueel Arbeidsrecht’. Steven Jellinghaus van Pallas Advocaten heeft als één van de auteurs hieraan bijgedragen.

Deze boeken zijn twee delen van een drieluik, waarin alle facet­ten van de individuele arbeidsverhouding worden behandeld.

In ‘Individueel Arbeidsrecht Deel 2’ komen de bijzondere bedingen, de aansprakelijkheid van de werkgever in verband met arbeidsongevallen en beroepsziekten, de werknemersaansprakelijkheid voor door hem aan de werkgever of een derde toegebrachte schade, de gelijke behandelingsaspecten en de overgang van een onderneming aan de orde.

In ‘Individueel arbeidsrecht Deel 3’ komt het ontslagrecht aan de orde. Het ontslagrecht is met ingang van 1 juli 2015 door de Wet werk en zekerheid ingrijpend gewijzigd. Deze wet en de daarop berustende nadere voorschriften en de Wet arbeidsmarkt in balans die opnieuw een aanpassing van het ontslagrecht geeft, worden in dit boek uitgebreid behandeld en waar nodig van commentaar voorzien. Ook wordt aandacht besteed aan de ‘genormaliseerde’ ambtenaar en het nieuwe ontslagrecht. Aan bod komen allereerst de beëindiging met wederzijds goedvinden (beëindigingsovereen­komst) en van rechtswege. Vervolgens worden de ontslaggronden, de beëindiging door opzegging al dan niet met toestemming van het UWV of de cao-ontslagcommissie, de beëindiging door onver­wijlde opzegging wegens dringende reden (het ontslag op staande voet) en de opzeg-/beëindigingsverboden behandeld. Daarna komen de ontbinding door de kantonrechter, het herstel van de arbeids­overeenkomst en de vergoedingen in samenhang met het ontslag aan de orde. Het ontslagrecht wordt afgesloten door procedurele aspecten (verzoekschrift, hoger beroep en cassatie). Als laatste wordt het getuigschrift en de referentie behandeld.

Veel aandacht is geschonken aan parlementaire stukken, literatuur en rechtspraak, zodat de uitgaven naast een leerboek ook een zeer nuttig naslagwerk voor de praktijk zijn.

De boeken zijn te bestellen via Uitgeverij Paris via de volgende links: Individueel Arbeidsrecht Deel 2 – 9e druk en/of Individueel Arbeidsrecht Deel 3 – 11e druk.

Copyright 2010 Mr.J.A.van Gijzen Consultancy B.V. - Disclaimer