Model overeenkomst voor bespreken algemene zaken met OR

De SER heeft een modelovereenkomst gepubliceerd voor ondernemingsraden en ondernemers die gebruikt kan worden als de algemene zaken van de onderneming moeten worden besproken.
De modelovereenkomst is opgesteld door het Platform voor Innovatieve Medezeggenschap, waarin vertegenwoordigers van AWVN, CNV Vakmensen, NCSI, FNV Bondgenoten en NVM zitten. Het doel van de overeenkomst is de dialoog tussen bestuurder, toezichthouder en OR te stimuleren.

De modelovereenkomst is opgenomen als bijlage bij het SER Voorbeeldreglement Ondernemingsraden.

Copyright 2010 Mr.J.A.van Gijzen Consultancy B.V. - Disclaimer