Meer invloed OR op beloningsbeleid

De OR mag adviseren over het bezoldigingsbeleid bij beursgenoteerde ondernemingen. Het advies van de OR moet gelijktijdig met het voorstel tot vaststelling van het bezoldigingsbeleid aan de algemene vergadering van aandeelhouders worden aangeboden. Vervolgens moet 75 % van de aandeelhouders akkoord gaan.

Copyright 2010 Mr.J.A.van Gijzen Consultancy B.V. - Disclaimer