Instemming OR en zwaarwichtig belang in 7: 613 BW / wijziging van arbeidsvoorwaarden

De werkgever mag eenzijdig arbeidsvoorwaarden wijzigen wanneer sprake is van een zwaarwichtig belang in de zin van art. 7 : 613 BW.
In de praktijk rees de vraag welke betekenis de instemming van de OR heeft voor het antwoord op de vraag of sprake is van een zwaarwichtig belang.
De Hoge Raad heeft nu in de arresten van 17-01-2020 en 29-11-2019 uitgemaakt dat de instemming van de OR wel van enig belang is, maar niet betekent dat er per definitie sprake is van een zwaarwichtig belang.
Dat is veeleer aan de orde wanneer er sprake is van een bedrijfseconomische noodzaak tot wijziging van de arbeidsvoorwaarden.

Copyright 2010 Mr.J.A.van Gijzen Consultancy B.V. - Disclaimer