Hoge Raad beperkt rol commissaris bij conflicten tussen bestuur en aandeelhouders

Op 9 juli 2010 heeft de Hoge Raad(HR) een opmerkelijke uitspraak gedaan in de ASMI-enquĂȘteprocedure. De HR oordeelde, dat de wettelijke taken van een Raad van Commissarissen (RVC) niet meebrengen, dat deze de verplichting heeft een bemiddelende rol te vervullen bij conflicten tussen bestuur en aandeelhouders. De RVC is slechts verplicht tot advies aan en toezicht op het bestuur.

Wel vrijwillig
Deze beperkte zienswijze van de Hoge Raad gaat lijnrecht in tegen de beoogde rol voor de commissaris in het maatschappelijk en corporate denken en de daaruit voortvloeiende codes. De commissaris zou immers in dat beeld een veel proactievere rol moeten gaan vervullen. Overigens betekent het oordeel van de HR niet, dat het de commissarissen niet vrij zou staan dergelijke taken vrijwillig te vervullen.

Copyright 2010 Mr.J.A.van Gijzen Consultancy B.V. - Disclaimer