Spreekrecht OR in aandeelhoudersvergadering

Per 1 juli 2010 is een nieuwe wet in werking getreden inzake spreekrecht voor de OR tijdens aandeelhoudersvergaderingen van naamloze vennootschappen. Dit spreekrecht geldt in geval van belangrijke besluiten zoals besluiten tot benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders en commissarissen alsmede bij de vaststelling van het beloningsbeleid.

Copyright 2010 Mr.J.A.van Gijzen Consultancy B.V. - Disclaimer