Enquête recht wordt gewijzigd

Het wetsvoorstel tot aanpassing van het enquête recht is door de Eerste Kamer aangenomen. Dit voorstel verbetert de procedures van dit instrument voor het beslechten van geschillen binnen de onderneming.

De belangrijkste wijzigingen zijn :

– De toegang tot de enquête procedure voor grote NV’s en BV’s wordt verzwaard. Aandeelhouders van deze rechtspersonen moeten over een aandelenbelang van tenminste 1% beschikken om toegang tot de procedure te krijgen. Voor beursvennootschappen geldt de alternatieve voorwaarde van een belang in de vennootschap van € 20 miljoen op de dag dat het verzoekschrift wordt ingediend.

– De rechtspersoon krijgt het recht om zelf een enquête procedure te starten, waarbij de rechtspersoon wordt vertegenwoordigd door het bestuur of de raad van commissarissen. Deze organen kunnen aldus de opstelling en besluitvorming van aandeelhouders voorleggen aan de Ondernemingskamer. Ook de dochtervennootschap kan de opstelling en besluitvorming van de moedervennootschap aldus aan de Ondernemingskamer voorleggen.

– De curator in een faillissement kan eveneens een enquête procedure starten teneinde wanbeleid te onderzoeken.

Copyright 2010 Mr.J.A.van Gijzen Consultancy B.V. - Disclaimer