Duidelijkheid over rol en verantwoordelijkheid bestuurders en commissarissen bij vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij en stichting

Op 8 juni 2016 is het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen bij de Tweede Kamer ingediend. Met het wetsvoorstel gelden voortaan dezelfde regels met betrekking tot taakvervulling, tegenstrijdig belang en aansprakelijkheid voor alle rechtspersonen.

Belangrijk is dat hierdoor de aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen in geval van faillissement wordt verruimd naar bestuurders en commissarissen van niet-commerciële verenigingen, stichtingen en informele (niet notarieel opgerichte) verenigingen. De regeling met betrekking tot de omkering van de bewijslast, waarbij het niet naar behoren voeren van een administratie en/of het niet tijdig deponeren van de jaarrekening kwalificeert als onbehoorlijk bestuur en geacht wordt een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn, verzwaart de aansprakelijkheid. Deze aansprakelijkheid wordt beperkt voor onbezoldigde bestuurders en commissarissen bij een sport- of culturele vereniging  of stichting.

Copyright 2010 Mr.J.A.van Gijzen Consultancy B.V. - Disclaimer