Duidelijkheid in een tijd van verandering

Transgender personen hebben een moeilijke positie op de arbeidsmarkt. Uit onderzoek van de Erasmus School of Economics blijkt dat zij vaker werkloos lijken te zijn, een lager inkomen hebben en negatieve reacties ervaren van collega’s, leidinggevenden, klanten en recruiters. Ook ervaren personen die in transitie willen gaan problemen bij aanvaarding, ondersteuning en re-integratie. Een transitieverlof kan het transitietraject voor zowel de werknemer als de werkgever makkelijker maken.

Michelle en Niluvar hebben hierover een artikel geschreven voor HR Rendement.

Lees het hele artikel hier.

Copyright 2010 Mr.J.A.van Gijzen Consultancy B.V. - Disclaimer