Bestuur en commissarissen Landis verantwoordelijk voor wanbeleid

Op 15 november 2011 heeft de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam tot wanbeleid geoordeld in de acht jaar lopende Landis zaak. Ook de commissarissen worden verantwoordelijk gehouden voor het wanbeleid omdat zij onvoldoende kritisch toezicht hebben uitgeoefend, niet tijdig hebben onderkend dat zij op bepaalde terreinen onvoldoende deskundig waren en niets hebben gedaan om in die lacune te voorzien. Het arrest is de opmaat voor aansprakelijkheidsprocedures tegen bestuurders en commissarissen.

Copyright 2010 Mr.J.A.van Gijzen Consultancy B.V. - Disclaimer