Adviesrecht ondernemingsraad bij toepassing verzwakt structuurregime

Op 1 juli 2016 heeft de Ondernemingskamer (200.187.399/01 OK ) geoordeeld dat een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders over de toepassing van een verzwakt structuurregime als een besluit van de werkgever moet worden gezien, waaromtrent de ondernemingsraad een adviesrecht heeft. Een daaraan voorafgaand besluit dat voor benoeming als commissaris alleen personen in aanmerking komenĀ  in dienst van het concern, behelst volgens de Ondernemingskamer een wezenlijke beperking van het wettelijk recht van aanbeveling van de ondernemingsraad (artikel 2:268 BW )

Copyright 2010 Mr.J.A.van Gijzen Consultancy B.V. - Disclaimer