Adviesrecht ondernemingsraad bij faillissement

De Hoge Raad heeft op 2 juni 2017 ( JOR 2017/248) geoordeeld dat de ondernemingsraad ook in faillissementssituaties in beginsel een adviesrecht heeft. De Ondernemingskamer had eerder geoordeeld dat dit adviesrecht onverenigbaar is met de rol van de curator.De Hoge Raad vernietigt deze beschikking en oordeelt dat de gevolgen en doeleinden van het faillissement niet zodanig zijn
dat de toepasselijkheid van de WOR zich niet verdraagt met de toepasselijkheid van de Faillissementswet.
Met uitzondering van de gevallen waar de curator goederen verkoopt op grond van artikel 176 Faillissementswet dan wel werknemers ontslaat op grond van artikel 40 Faillissementswet ,al dan niet in het kader van een beƫindiging van de onderneming ,dient hij de voorschriften van de WOR tijdens faillissement in zijn algemeenheid na te leven.
Met name in de situatie waarin de curator goederen verkoopt in het kader van een voortzetting van de onderneming en/of indien hij een doorstart beoogt waarbij eventueel ook arbeidsplaatsen behouden blijven moet hij de ondernemingsraad om advies vragen.

Copyright 2010 Mr.J.A.van Gijzen Consultancy B.V. - Disclaimer