30%-regeling voor expats ondergaat verdere versobering

De 30%-regeling voor expats, die al eerder onderhevig was aan beperkingen in looptijd en aftopping van het salaris waarover de 30% regeling kon worden toegepast, zal nog verder worden versoberd door drie recent aangenomen amendementen van de Tweede Kamer. Indien ook de Eerste Kamer instemt, treden de wijzigingen in werking vanaf 1 januari 2024 en zullen deze leiden tot een aanzienlijke toename van administratieve lasten voor werkgevers. Lees verder.

Copyright 2010 Mr.J.A.van Gijzen Consultancy B.V. - Disclaimer